Om oss

Hvem er vi?

Vi er et mellomstort entreprenørfirma som innehar mange års bred erfaring innen generelle grunnarbeider. Faglig kompetanse kombinert med akademisk tilnærming er våre ansattes styrke. Sammen løser vi en rekke komplekse prosjekter, ved hjelp av den nyeste teknologien. Vi kan bistå deres prosjekter med planlegging, gjennomføring og dokumentering, slik at prosjektet gjennomføres på en smidig måte.


HMS Policy

Vi etterlever de til enhver tid gjeldende krav til HMS, og legger spesielt vekt på sikkerheten til våre ansatte og publikum for øvrig. Vi sikrer alltid våre anleggsområder på en trygg måte og det benyttes alltid hjelpemann ved rygging av tyngre kjøretøy – og manøvrering av maskiner.

Våre leveregler innen HMS:

  • Vi har 0-visjon for skader og ulykker
  • Vi har et levende HMS-system
  • Vi har fokus og system for å fange opp farer, som gjør det mulig å redusere fremtidig risiko.
  • Vi skal jevnlig øve på beredskaps-situasjoner


Kvalitetspolicy

I vår utførelse legges det til grunn de retningslinjer som følger av Norsk Standard 3420 (utførelses-standard for grunnarbeider). Som dokumentasjon på kvalitetsmessig utført arbeid har vi gode rutiner for kvalitetssikring av vårt arbeid. I vår leveranse blir det utarbeidet en sluttrapport (FDV-dokumentasjon) med sjekklister og bildedokumentasjon som overleveres til sluttkunden til forvaltning, drift og vedlikehold av varen.