Vannlekkasje

Av og til oppstår det lekkasjer i rør. Da gjelder det å finne ut hvor i røret det lekker

Noen ganger kan det bli lekkasje i et vannrør som går inn til bolig, eller at enkelte trykkvannsledninger blir defekte og skaper vannlekkasjer. Som regel er rørene som lekker nedgravd eller tildekket. Da blir det nødvendig å søke seg frem for å finne stedet hvor lekkasjen har oppstått. Det gjøres ved hjelp av et lekkasjesøk.

Det kan være grunn til mistanke om vannlekkasje dersom du hører det suser i rørene dine inne i boligen.

Det første steget man gjør når man leter etter lekkasjer er å foreta en trykktesting. Dette gjør man for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Om vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å se at det ikke renner i toalettet eller i kranen. Dersom det suser selv etter man har stengt innvendig stoppekran er det stor sannsynlighet for at lekkasjen er et sted ute på hovednettet.

Så brukes en trasèsøker til å merke opp hvor vannrøret går. Så søker man etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Man kan variere metode ut i fra rørtype og terreng.

 

Hvordan foregår et lekkasjesøk?

Finner rørets bane ved trykktesting

  1. Det første steget er å foreta en trykktesting for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Dersom vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å sjekke at det ikke renner i toaletter eller kraner. Dersom det fortsatt suser etter at du har stengt innvendig stoppekran, er det mest sannsynlig at lekkasjen er på vei ut til hovednettet.
  2. Deretter brukes en trasésøker til å merke opp hvor vannrøret går.

Neste steg er å søke etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Metoden man velger avhenger av rørtype og terreng.

 

Utbedring av vannlekkasje

Når vannlekkasjen er lokalisert bør denne utbedres så raskt som mulig, for å forhindre store skader. Vannledninger ligger som regel under en vei, hage eller under husets betongplate. NORGRAV tilbyr graving og betongsaging for tilkomst til enhver vannledning med lekkasje. Vi bistår dere med kontakt mot kommunens vann og avløpsavdeling, samt vei og trafikk dersom utbedringen krever inngrep i og nær kommunal vei.

 

Vi har 24 timers vakt for utbedring av hastesaker. Ta kontakt med oss i dag for bistand med deres vannlekkasje. Vi ser frem til å høre fra dere.

Vannlekkasje

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss!

Vi er her for å hjelpe deg – og ser frem til å høre fra deg. Om du har behov for denne tjenesten sitter vi klare til å komme på befaring, ta en telefonsamtale med deg eller bare sparre litt rundt aktuelle løsninger for ditt problem.

post@norgrav.no

+47 400 84 700